Startersbijeenkomst – 15 januari 2015

Openingsbod – Wie maakt Nederland? Wij allemaal!

De resultaten van het Jaar van de Ruimte landen in een manifest. Wij doen ons best om er een breed gedragen manifest van te maken over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het zal gepresenteerd worden bij de afsluitende bijeenkomst op 15 december 2015. Het Comité 2015, dat het Jaar van de Ruimte heeft voorbereid, heeft als eerste aanzet dit openingsbod samengesteld. Gedurende het Jaar van de Ruimte groeit dit openingsbod toe naar het definitieve manifest. Dat gebeurt via een openbare dialoog en via de opbrengst van aangehaakte activiteiten. Het proces van ‘openingsbod’ naar ‘manifest’ voltrekt zich in alle openheid en is te volgen op www.wiemaaktnederland.nl. Daar is gelegenheid voor inhoudelijke inbreng, zijn de toelichtingen op de keuzes te vinden en worden tussentijdse conceptversies geplaatst. Het Comité 2015 treedt op als redactie.

Het openingsbod bevat ten eerste een statement over de waarde van de ruimte in Nederland. We verbinden daar kansen voor 2040 aan: drie opgaven en vijf ontwikkelingsprincipes. In het eindmanifest zullen dat er meer zijn, respectievelijk vijf en tien. De opgaven en principes overstijgen afzonderlijke vormen van ruimtegebruik en gaan over zowel de stad, het landelijk gebied, de infrastructuur als alles wat daar tussen zit. Zijn de opgaven en de ontwikkelingsprincipes in dit openingsbod trefzeker gekozen en geformuleerd? Welke horen er zeker bij? Hoe moeten we ermee omgaan? Dat zijn vragen voor de dialoog in 2015. De conclusies zullen doorwerken in het eindmanifest.

Wij verwachten dat uiteenlopende organisaties of coalities zich in het bijzonder verbonden voelen met een deel van de agenda, en daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Een groot aantal organisaties heeft zich aangesloten bij het Jaar van de Ruimte. Wij hopen dat veel van hen, en andere geïnteresseerden die zich mengen in de dialoog, eind 2015 verantwoordelijkheid willen nemen voor een deel van de agenda voor de toekomst van Nederland. Iedereen die zich aangesproken voelt, nodigen we daartoe uit.

Comité 2015:
George Brugmans, Theo Dijkstra, Egbert Fransen, Paul Gerretsen, Jannemarie de Jonge, Hamit Karakus, Hans Leeflang, Judith Lekkerkerker, Jeroen Niemans, Christine Oude Veldhuis, Annemiek Rijckenberg, Willem Salet, Hans Tijl, Peter Paul Witsen en Ries van der Wouden.