Dossiers

Onder de noemer Ruimtelijke Kennis voor 2015 bouwen we aan een kennisbank die het Jaar van de Ruimte inhoudelijk moet gaan voeden. Aan dit kennisfundament bouwen we door hier verschillende documentatie samen te brengen. En artikelen en verslagen rondom de verschillende activiteiten die in aanloop naar het Jaar van de Ruimte worden georganiseerd. Dit moet samen zorgen voor inhoudelijke inkleuring en uiteindelijk antwoord bieden op de vraag: Wie maakt Nederland?

Startbijeenkomst 15 januari

Op 15 januari is het Jaar van de Ruimte officieel geopend in de Beurs van Berlage in Amsterdam. In dit dossier vindt u de oogst van deze dag, een beeldverslag en de toespraken van directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder

Vinex verhalen

Een aantal interviews die Peter Paul Witsen (Westerlengte) heeft gehouden met aansprekende professionals uit het veld van ruimtelijke ordening.

Lees verder